Aktivitetsgrupper

Idag delade vi oss i 3 grupper. Språk, motorik och Montessori.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö18

 

Lämna ett svar