☀️🍁Härligt väder…

Idag känns det bra att tänka på det fina vädret vi hade igår…

.

”Enligt läroplanen är det viktigt att lek utomhus ibland ska kunna ske under kontrollerade former och ibland vara fri och stimulera barnens egen kreativitet.

Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns hälsa och om de regelbundet leker ute eller inte. Det är viktigt att barn får möjlighet till fysiska och mentala utmaningar under lekfulla former. Interaktion med naturen, om det så bara är träd, gräs och stenar, är svår att slå. Naturen är heller inget stumt lekredskap utan bidrar med sensationer för alla sinnen i form av skuggor, dofter, prassel i löven, vindens sus, vattenspeglar.”

 

Lämna ett svar