Föräldrainformation

När ditt barn blir sjukt

Små barn är ofta sjuka. Därför är det en naturlig del av livet som småbarnsförälder att ta hand om sina sjuka barn. Oftast handlar det om lindriga infektioner som går över av sig själv.
När ett barn är sjukt är det vanligt att känna en osäkerhet och ha många frågor. När ska barnet vara hemma och när kan man vara på förskolan? När ska jag kontakta vården? I 1177 smittguide kan du läsa om olika infektioner.

När ska barnet stanna hemma från förskolan?
Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet ska vara feberfri (utan febernedsättande medicin i kroppen) och orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vara på förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning. Inga mediciner förvaras/ges på förskolan, undantag för astma och allergimediciner.

Riktlinjer för när barnet ska vara hemma:

 • När barnet har feber (ett feberfritt dygn hemma innan återgång till förskolan är ett krav)
  Om barnet är feberfritt men är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan.
 • När barnet behandlas med någon medicin och någon vuxen behöver ge den, till exempel antibiotika eller ögondroppar.
 • När barnet har en smittsam sjukdom, t.ex. halsfluss, höstblåsor (som inte har torkat) och är obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare än två dygn.
 • När ditt barn har variga ögon som måste torkas ur flera gånger per dag, eller behöver snytas för tjock snuva och har hosta.
 • Vid magsjuka med kräkning och/eller diarré.
  Barnet kan återgå till förskoleverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under minst 48 timmar. I magsjuketider kan smittspridningen på förskolan begränsas genom att syskon till sjuka måste stanna hemma.
 • Huvudlöss ska behandlas men använd inte lusmedel i förebyggande syfte. Luskamma hela familjen i två veckor. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det inte hittas några ägg efter behandling. Prata med Apoteket angående lämpligt lusmedel.
 • Vi önskar helst att sjuka barns syskon är hemma för att förhindra smittspridning.
 • Vi tillåter inte barns sjuka syskon att komma med in på förskolan vid lämning och hämtning.

Vid långdragna infektionsperioder kan hygienråden behöva skärpas för att bryta smittvägar. Handhygienen blir då extra viktig och handsprit kommer att användas. Förskolepersonalen är de som bäst har en helhetsbild över förskolan och det är de som ser hur barnet mår i den miljön. Vid tveksamheter är det därför förskolepersonalens bedömning som bör vara avgörande.

Information om ditt barn blir sjuk