Småbarnsavdelning

På vår småbarnsavdelning tränar vi så att barnen ska bli självständiga, ”hjälp mig hjälpa mig själv ” finns med i vårt sätt att bemöta barnen i dess vardag. Vi lägger stor vikt vid att vi tränar oss i matsituationen och av och påklädning, pott/toalett träning. Det är genom att vara aktiva som småbarn gör erfarenheter i miljön. All energi riktas mot att få kontroll över sig själv och sin kropp. Ordning, reda och rutiner är viktigt i en montessorigrupp då detta skapar trygghet för barnen. Alla barn behöver träna på socialt samspel. Lek tillsammans med en nära vuxen är ett av de viktigaste redskapen för att fånga upp, förklara och utveckla en specifik förmåga i taget.

På vår småbarnsavdelning anser vi att vilan och sömnen är viktig för att få tid för återhämtning, kraft för att kunna utvecklas och för att orka med en hel dag på förskolan. Barnen blir tidigt introducerade i praktiska övningar, de får pröva att duka, torka borden, sopa golvet. Övningarna ger barnet en förankring i verkliga livet.