Inskolningen

• Under den första tiden av inskolningen kommer vi att göra allt för att ditt barn ska tycka om att vara på förskolan. Vi kommer att leka och på olika sätt visa att vi tycker om ditt barn.

• Inskolningstiden är bara en timma de första dagarna. Detta för att ditt barn ska orka och vilja komma tillbaka nästa dag. Det ska vara en positiv erfarenhet.

• Vi vill gärna att en och samma förälder är med hela inskolningen.

• Din uppgift blir att finnas på en fast plats på avdelningen hela tiden, men inte tillsammans med oss utan i bakgrunden. Du kommer kanske att känna dig lite övergiven ibland, men var säker på att du behövs för att ditt barn ska vara tryggt och kunna gå till dig vid behov. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att se vad ditt barn och andra barn gör, samtidigt som du lär känna pedagogerna. Vi vill at ni stänger av er mobiltelefon och har fokus på ert barn vilket underlättar barnets anknytningsprocess till pedagogen.
Det är viktigt att du INTE lämnar din plats. Du är ditt barns trygghet och MÅSTE finnas där när ditt barn behöver dig.

• Du låter barnet sitta hos dig, när det vill. Du tröstar, byter blöja osv. den första tiden, eftersom det är tryggast för ditt barn.

• Jag som pedagog talar om när kontakten mellan mig och ditt barn är tillräckligt stark för att du ska kunna gå ifrån. Ett tydligt ”Hej då” är viktigt för barnet.

• Vi kommer att gå ut i tamburen och säga ”hej då” där ni kommer försvinna genom dörren. Ni lämnar över barnet till pedagogen. Ni kan skapa era egna rutiner som t.ex. kramas, vinka, vinka i fönstret o.s.v. Det är mycket viktigt att ni som förälder talar om för barnet att du ska arbeta och att barnet ska vara här med ”Stina”.

• Var förberedd på att ditt barn kan vara tröttare, känsligare och t.o.m. sova oroligt under denna period. Undvik andra aktiviteter och relationer som frestar på ytterligare. Barnet behöver få återhämta sig fysiskt och psykiskt i hemmet i lugn och ro.

• Vi försöker att avrunda varje dag med att pratas vid en stund.

• Några veckor efter inskolningens slut har vi ett uppföljningssamtal tillsammans med er.

 

Vi ser fram emot att lära känna er. Varmt välkomna önskar vi på Smultronet!